กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ออกตรวจเยี่ยม สถานีอุตุนิยมวิทยาเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และสถานีอุตุนิยมวิทยาเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
25 สิงหาคม 2563