กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 -12.00 น. นายสมปอง ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล (อบต.น้ำผุด) ณ ห้องประชุมอบต.น้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูลภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
27 สิงหาคม 2563