กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 (ทิศเหนือ) อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ



การลงนามฯ ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเรือโดยสารฟินิกส์ล่มกลางทะเลภูเก็ต เมื่อปี 2561 เกิดการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อภาพรวมต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าเรื่องของการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐที่ในอดีตจะแจ้งกันเองระหว่างหน่วยงาน ควรมีการขยายไปสู่การแจ้งให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เช่นหากมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศไม่ดี มีคลื่นลมแรง นักท่องเที่ยวสามารถนำข้อมูลที่ได้ตัดสินใจว่าจะยังคงลงเรือเพื่อท่องเที่ยวต่อหรือไม่



สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแจ้งเตือนภัยทางเอสเอ็มเอส จะเป็นการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติทุกชนิด ที่จะเกิดกับผู้ที่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ดำเนินการ ส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่อให้ 5 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แจ้งต่อไปยังประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เบื้องต้นมีการจัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และ จีน ซึ่งจะเริ่มทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป



ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี


28 สิงหาคม 2563