กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นายเอกชัย ดอกสันเทียะ รก.ผอ.สอต.อุดรธานี นางจรินทร์ญาภรณ์ มอบมิตร เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และ ว่า ร.ต.อุชุกร พิมพ์สิน นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การพยากรณ์อากาศและคำเตือน ในการจัดฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดจัดการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จาก 5 จังหวัดพื้นที่ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
30 สิงหาคม 2563