กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน และส่วนอากาศการบินน่าน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และมอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
31 สิงหาคม 2563