กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ดร. สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนให้สัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษในรายการ Thailand Today ประเด็น ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างไร สภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติโดย รวมของไทยในปี 2563 เป็นอย่างไร ปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่จึงจะมากพอเพื่อประชาชนบริโภคสำหรับทั้งปี การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในอีก 1 เดือนที่เหลือของฤดูฝน และประชาชนต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าอย่างไร เป็นต้น ซึ่งดำเนินรายการโดย นางกุสุมา โยธาสมุทร ณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT WORLD ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 21.00-21.30 น.

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
02 กันยายน 2563