กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธีระ บุนนาคสีชัย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร เข้าร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร ณ ห้องศูนย์ บริหารจัดการน้ำจ.สกลนคร ในการนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครได้ให้ข้อมูล สถานการณ์ฤดูฝนปี 2563 และสถิติปริมาณฝน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดสกลนคร.ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

ลงข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 กันยายน 2563