กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือภาคสนามเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา โดยมี นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆ ข้าราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ในอนาคตภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 กันยายน 2563