กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.นายประโมทย์ ช่วยบุญชู ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมและชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 และร่วมการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า) สุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 กันยายน 2563