กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ ที่ผ่านมา สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563) นำโดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ข่าวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณางบประมาณปี2564 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาทั้ง 6 สถานี ประกอบด้วย ระบบ เอ.เอ็ม กรุงเทพมหานคร และ ระบบเอฟ.เอ็ม. 5 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.นครราชสีมา จ.พิษณุโลก จ.ระยอง จ.ชุมพร และ จ.ภูเก็ต


ในการประชุมสัญจรครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการกระจายเสียง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นำโดย นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 Mhz โดยมีนายวัชระ เพชรพลอย ผู้อำนวยการสถานีฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายวัชระ เพชรพลอย ผู้อำนวยการสถานีฯ กล่าวว่า สวท.แพร่ มีการนำเสนอข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาผ่านรายการวิทยุต่างๆ เป็นประจำต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจำวัน การเฝ้าระวังพายุเนื่อง จากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่และแม่น้ำยมที่มักจะเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ รวมถึงภัยแล้งและภัยหนาวที่ส่งผลกระทบถึงประชาชนในพื้นที่ และในการนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต ตลอดจนนำรูปแบบการจัดรายการ เครื่องส่งกระจายเสียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยไปปรับใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนางานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปภาพ /ข่าว : ส.อต.แพร่ /ชนานันท์ จั่นเทศ03 กันยายน 2563