กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดประชุมผู้บริหาร (ประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2563) นำโดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารได้มีการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมายและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ และในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ช่วงบ่าย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นยำสูง เพื่อแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาขนอย่างมีความสุข รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลภาครัฐและเอกชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้หลากหลายสาขาอาชีพ ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว : ส.อต.แพร่/ชนานันท์ จั่นเทศ
03 กันยายน 2563