กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงในงาน “มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE” จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้างสรรพสินค้า Tops Plaza


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE หลากหลายกิจกรรม ได้แก่ 1.การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รวม 3 รุ่น (รุ่นJUNIOR /รุ่นPRE-TEENAGE /รุ่นTEENAGE) 2.การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE IDOL 3.การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ประเภทชุมชน ทั้งนี้มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกอำเภอ ในจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด (TO BE NUMBER ONE)จังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้น 500 คนภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

08 กันยายน 2563