กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสมปอง ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล นายสุธี โพธิเวชกุล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายยูเหรด นุ่งอาหลี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล (อบต.ตำมะลัง) ณ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
08 กันยายน 2563