กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นด้านอุตุนิยมวิทยา เทคนิคการอ่านแผนที่อากาศ และช่องทางติดตามสภาวะอากาศ” ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 121 ราย โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายคม ศรีเพชรรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเวลาดี 1 โรงแรม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีภาพ/ข่าว ; สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์


08 กันยายน 2563