กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีฯ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีการแข่งเรือยาวให้คงอยู่ตลอดไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย ณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรภาพ/ข่าว ; สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
08 กันยายน 2563