กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น นายสมปอง ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล บรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล (อบต.ปาล์มพัฒนา) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมะนัง ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลภาพ/ข่าว ; สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
10 กันยายน 2563