กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา ในการนี้ นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กล่าวรายงาน


การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยา กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา มีบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาที่รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน 44 คน เป็นกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่อยงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล นักเทคโนโลยีดิจิทัล 2 วิทยากรจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยาย

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

10 กันยายน 2563