กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และคณะออกตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร เพื่อติดตามผล การปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และเป็นขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งได้มอบนโยบาย ในการปฏิบัติราชการภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
11 กันยายน 2563