กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมปอง ธนะสัมบัน ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล มอบหมายให้ นายสุธี โพธิเวชกุล เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้วิชาอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล (อบต.ท่าแพ) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
11 กันยายน 2563