กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้าง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่เกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ. 2563 เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านเหล่านั้นได้มีความพากเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันเกษียณอายุราชการ และขอบคุณ พร้อมทั้งระลึกถึงความดี ที่ได้สร้างความดีต่อหน่วยงานและสังคมภาพ/ข่าว ; ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
11 กันยายน 2563