กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ แสนสุข ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.บุญส่ง โตม่วง ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ครั้งที่ 6/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ภาพ/ข่าว ; ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
12 กันยายน 2563