กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้นายสมชาย นุชประมูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงดอกไม้ ในงานวัน “บุรฉัตร” ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณลานหน้าตึกบัญชาการ การรถไฟฯ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเข้า “บุรฉัตรมูลนิธิ” โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ


 


ข่าว : นางสาวกัลยารัตน์ ชัยฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงาน


ภาพ : นายพัศวุฒิ ตระกาโรบล

14 กันยายน 2563