กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง และสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ระหว่าง 13 -14 กันยายน 2563 เพื่อมอบนโยบาย จัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาดให้ตรงตามความต้องการใช้งาน บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมตามภูมิลำเนาและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานภาพ : เลขานุการกรม

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

15 กันยายน 2563