กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบการออกใบรับรองการเดินอากาศ ในขั้นตอนที่ 3 Assessment Process ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2563 เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานการออกใบรับรองบริการการเดินอากาศ โดยคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
17 กันยายน 2563