กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รายการ “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ DXC Live” ในประเด็น “ถอดบทเรียนพายุโนอึลพัดผ่านประเทศไทย กับการคาดการณ์พายุลูกใหม่สุดสัปดาห์นี้” ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยกล่าวถึงการตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุโนอึลเมื่อช่วงวันที่ 18-21 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มการตรวจอากาศและรายงานทุก ๆ ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์เป็นระยะ


“ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา เปรียบเสมือนสารตั้งต้นที่สามารถสื่อสารและส่งต่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวในตอนท้าย


 


ข่าว : เมธี บุญมาก


ภาพ : พัศวุฒิ ตระกาโรบล


ตรวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ

21 กันยายน 2563