กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยา นำโดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ดร. สุกันยาณี  ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน นำมาใช้เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization Instrument : IMO) โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมลงนาม ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร


 


ข่าว : ปุญชรัสมิ์  ราศรี


ภาพ : พัศวุฒิ  ตระกาโรบล

22 กันยายน 2563