กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น. คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จำนวน 168 คน เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงเช้าเดินทางไปยังสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ แบ่งกลุ่มเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา เรียนรู้การตรวจอากาศผิวพื้น และการตรวจอากาศชั้นบน มีนายสมลักษณ์ วังสุข ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศชั้นบน และนายสุธา นันทบุรุษ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน เป็นวิทยากร ในช่วงบ่ายรับฟังบรรยายความรู้จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยวิทยากรจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว นายชาติชาย คมนามูล นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และ 2) ความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเบื้องต้น โดยวิทยากรจากกองพยากรณ์อากาศ นายโกสินทร์ เสียงวัฒนะ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยาย ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯ

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : พัศวุฒิ ตระกาโรมล

22 กันยายน 2563