กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นายสุรชัย ภูนางดาว ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และคณะกรรมการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ครั้งที่ 4/2563ในพื้นที่ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นภาพ :ณัฐพงษ์

เรียบเรียงข่าว : ลงข่าว:ศิริพร

ตรวจทานข่าว ณิชกานต์
24 กันยายน 2563