กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี เข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์พายุโซนร้อน "โนอึล" ให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับอำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โนอึล" ที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงบ่ายวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการบูรณาการทุกหน่วยเตรียมพร้อม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดราชบุรี ประจําปี 2563 โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน และอำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ให้ติดตามสถานการณ์ของพายุอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนทุกระยะภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์


25 กันยายน 2563