กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563 และมอบเกียรติบัตรข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ โดยในปีงบประมาณ 2563 กรมอุตุนิยมวิทยามีข้าราชการเกษียณจำนวน 23 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน และมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นจำนวน 14 คน ณ สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา


การจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

30 กันยายน 2563