กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TPChannel ช่อง 10 รายการ "Zoom In” ประเด็น ภูมิอากาศและน้ำในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นางสาวปัฐมาภรณ์ หารชาญชัย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 20.30 น. ทางช่อง TPchannel http://tpchannel.org/tv/ondemandlist.php?pid=80ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว ; ปุญชรัสมิ์ ราศรี
01 ตุลาคม 2563