กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้กับบุลากรกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี


07 ตุลาคม 2563