กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 2 ดีเปรสชัน เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไกล้ชิด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ
07 ตุลาคม 2563