กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอนุรัตน์ ศฤงคารภาษิต ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 3 ปี และร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี


27 ตุลาคม 2563