กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค สถานีอุตุนิยมวิทยาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุ “โมลาเบ” ผ่านระบบ video conference เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ พายุ “โมลาเบ” ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา


ซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่ 4 เรื่องพายุ พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ 5) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563)" ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ

27 ตุลาคม 2563