กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา


สำหรับวันรักต้นไม้แห่งชาติหรือวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (Nation Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดจากพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ
สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระดมความเห็นจากทุกฝ่ายกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันสำคัญดังกล่าว ให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ หรือวันรักต้นไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็นต้นมาข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/พัศวุฒิ ตระกาโรบล

28 ตุลาคม 2563