กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ซึ่งยอดจำนวนเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,423,291 บาท ณ วัดบางนอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตราวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ
28 ตุลาคม 2563