กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 3” จ.พังงา โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสระวังทอง โรงแรมเอราวัณพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา ครอบคลุมทั้ง ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพังงา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง วิธีเช็คแหล่งที่มา วิธีสังเกตหัวข้อพาดหัวข่าว และได้ทราบถึงการแจ้งเบาะแสให้กับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมภาพ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

02 พฤศจิกายน 2563