กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ในการนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมผลงานขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยสนับสนุน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นสื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย ดำเนินผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง และเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

02 พฤศจิกายน 2563