กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแถลงข่าว kick off บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 โดยมีนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ กล่าวว่า ปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติ 5% โดยในภาคเหนือนั้นมีภาวะฝนตกน้อยกว่าถึง 15% ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีค่าปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน พายุ โคนี จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณ เมืองกวีนอน ประเทศเวียดนาม และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำต่อไป ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งของปี 2564 ที่จะมาถึงคาดว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณฝนของปี 2564 ประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

06 พฤศจิกายน 2563