กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ และนายสุรพงษ์ สารปะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจารึกเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง และเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในงาน ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นี้ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี12 พฤศจิกายน 2563