กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม และนายสุกฤษฏิ์ เกิดแสง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิชาการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 1 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธี


ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ให้กับบุคลากรตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งนักวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 29 อัตรา ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

16 พฤศจิกายน 2563