กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงานสัมมนา Gov Cloud 2020 The Future of Digital Government โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี
สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการใช้ประโยชน์จาก Government Cloud ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยมาจากการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน และนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งหวังให้คลาวด์กลางภาครัฐ เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับการให้บริการข้อมูลภาครัฐอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย พัฒนาให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการ Service/Server ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีเสถียรภาพ ลดค่าใช้จ่าย และพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการพัฒนาระบบงานและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

26 พฤศจิกายน 2563