กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน และคณะ เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 87 ปี และร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน และกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล โดยมีนาย นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้รับมอบ ณ กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
27 พฤศจิกายน 2563