กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอมร แก้วมรกต ผู้อำนวยการกองสื่อสาร และนายกฤดานน แสงสุริยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ผลคะแนนจากโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
03 ธันวาคม 2563