กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ และนายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (EIC)” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งศูนย์ “Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (EIC)” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าวฮิลล์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศและทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลรวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ผู้พัฒนาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนและพัฒนานวัตกรรม 5G นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

15 ธันวาคม 2563