กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงให้ข้อมูลสถานการณ์และแนวทางจัดการฝุ่น PM2.5 ร่วมกับนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร้อยตำรวจโท พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร และ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ณ อาคารนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live “ไทยคู่ฟ้า” โดยกล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในระยะนี้ว่าเกิดจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้เกิดสภาวะลมสงบ ดังนั้น การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกับงานกับกรมควบคุมมลพิษในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในการป้องกันตนเอง โดยสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่ กทม. และปริมณฑล จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่เว็บไซต์ www.tmd.go.thภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

15 ธันวาคม 2563