กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประชุมครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นย้ำให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางครอบคลุมทุกด้าน เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร คุมเข้มการตรวจสอบมลพิษ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี16 ธันวาคม 2563