กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และข้าราชการในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนจั่น โดยมีพระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เป็นผู้รับมอบ ซึ่งวัดได้อุปการะเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน จำนวน 700 คน เพื่อ ให้การศึกษาตั้งแต่ระดับประถม ไปจนถึงระดับอาชีวะ (โรงเรียนวัดดอนจั่น) และส่งเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นโครงการ กิน นอน เรียน อยู่ที่วัด ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
20 มกราคม 2564