กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายสมพงษ์ ศิริบาล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยั้บยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร(ชั้น3) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
20 มกราคม 2564